Trường THCS Thới An Đông

08:09 ICT Thứ sáu, 22/06/2018
Chào mừng bạn đến với trang web của Trường THCS Thới An Đông, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ. Chúc các bạn một ngày tốt lành (Welcome to our website. Goodluck to you!)

Danh mục tin

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 53

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9268

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1260172

Đăng nhập

Trang nhất » Tin Tức » Công văn - Văn bản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2012 - 2013

Thứ hai - 08/10/2012 21:56

PHÒNG GD&ĐT BÌNH THUỶ            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS THỚI AN ĐÔNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

11  

Số: 215/KH.THCSTAĐ                      Thới An Đông, ngày 22 tháng 9 năm 2012 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

Năm học 2012 – 2013

--------

 

Căn cứ vào công văn số        /KH.PGD&ĐT(TTr) ngày    /   /2012 về kế hoạch công tác thanh tra giáo dục năm học 2012-2013 của Phòng GD&ĐT Bình Thuỷ;

          Căn cứ vào công văn số 177/KH-THCSTAĐ ngày 10/9/2012 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của BGH trường THCS Thới An Đông;

          Căn cứ vào công văn số 210/KH-THCSTAĐ ngày 29/9/2012 về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2012-2013 của BGH trường THCS Thới An Đông;

          Ban giám hiệu trường THCS Thới An Đông đề ra kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2012-2013 như sau:

 

A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

1. Đội ngũ

- Tổng số                       :   57 (nữ: 43)

          - Đảng viên                    :   20 (nữ: 15 ) Trong đó:

                   + CBQL               :   03 (nữ: 01)

                   + GV                    :   15 (nữ: 13)

                   + NV                    :   02 (nữ: 01)

          Cụ thể:

- CBQL                          :   03 (nữ: 01)

          + Trình độ                     :   03  Đại học

- Giáo viên                     :   48 (nữ: 37) Trong đó:

* Trực tiếp đứng lớp                :   41 (nữ: 35)

          + Trên chuẩn        :   25 (nữ: 21), tỉ lệ   61%

          + Đạt chuẩn                   :   41 (nữ: 35), tỉ lệ 100%

* Công tác khác             :   05 (nữ: 02)

          + Giám thị            :   02 (nữ: 00)

          + Phổ cập             :   02 (nữ: 01)

          + Tổng phụ trách:   01 (nữ: 01)

- Công nhân viên           :   05 (Nữ: 03)

 ( Bao gồm: BV, T/VỤ, KT, TB, Y TẾ )

          2/ Nhân sự ở các tổ (CB, GV)

+ Tổ Văn-GDCD                     :         10      Nữ : 09    

+ Tổ Sử - Địa-AN-MT             :         07      Nữ : 07

+ Tổ Anh văn                          :         04      Nữ : 04                                    + Toán                             :         07      Nữ : 06

+ Lý - Tin - CN                       :         07      Nữ : 04

+ Tổ Hóa – Sinh - TD             :         07      Nữ : 06   

+ Tổ HCQT                                      :         09      Nữ : 04                 

ŸCán bộ quản lý                       :         03      Nữ : 01          

ŸTPT                                        :         01      Nữ : 01

ŸGiám thị                                 :         02               Nữ : 00        

ŸCông nhân viên                      :         05               Nữ : 03

        ŸGiáo viên phổ cập THCS       :         02      Nữ : 01          

2. Cơ sở vật chất, thiết bị :

- Phòng học                               :         14  phòng.

+ Phòng học văn hoá            :         10 phòng.

+ Phòng máy tính                 :         02 phòng.

     + Phòng giảng dạy CNTT     :         01 phòng

             + Phòng giảng dạy nhạc       :         01 phòng

- Phòng phục vụ học tập           :         05 phòng.

+ Thư viện, phòng đọc                   :         02 phòng.

+ Kho thiết bị                        :         01 phòng.

+ Phòng bộ môn                             :         02 phòng. (Lý, Hoá - Sinh)

- Phòng hành chánh quản trị     :         05 phòng.

+ Phòng Văn phòng              :         01 phòng.

+ Phòng BGH                       :         01 phòng.

+ Phòng truyền thống           :         01 phòng.

             + Phòng GV                         :         01 phòng.

+ Phòng y tế, CTĐ                :         ½ phòng.

+ Phòng GT, PC                             :         ½ phòng.

-  Khu vệ sinh: Riêng cho GV và HS

-  Khu nhà xe: Riêng cho GV và HS

-  Khu TDTT: Sân chơi, hố nhảy xa, xà đơn

-  Thiết bị dạy học, sách giáo khoa, được cung cấp đủ cho hoạt động dạy học

3. Thuận lợi, khó khăn trong công tác kiểm tra:

a. Thuận lợi:

         - Nhận được chỉ đạo từ Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Thuỷ, các văn bản chỉ đạo của Bộ, SGD&ĐT

        - Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý quán triệt được tầm quan trọng của công tác thanh, kiểm tra.

         - Trường có đủ các tổ chuyên môn, đoàn thể bộ phận hoạt động độc lập. Cán bộ quản lý, TTCM, cấp trưởng bộ phận đủ năng lực quản lý và chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra hoạt động của bộ phận mình phụ trách.

b. Khó khăn:

- Đôi khi do có nhiều công tác đột xuất, bổ sung làm ảnh hưởng đến kế hoạch kiểm tra của tháng dẫn đến việc kiểm tra đôi lúc quá tải.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

- Xác định mục tiêu của công tác kiểm tra nội bộ nhằm nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường trật tự, kỷ cương của nhà trường và hiệu quả của hoạt động giáo dục trong nhà trường.

- Thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai tất cả văn bản chỉ đạo và niêm yết những văn bản quan trọng liên quan đến chỉ đạo năm học, công tác chuyên môn, công tác thanh tra, kiểm tra và các hoạt động khác.

- Xây dựng các kế hoạch công tác kiểm tra chuyên đề, toàn diện và triển khai thực hiện nhiệm vụ đến từng đoàn thể, bộ phận.

- Chú trong công tác tư vấn, thúc đẩy.

- Phối hợp cùng Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân, tổ trưởng chuyên môn trong công tác thanh kiểm tra.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :

I. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU, BIỆN PHÁP CÔNG TÁC KIỂM TRA:

1. Về kiểm tra hoạt động chuyên môn :

1.1. Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo, kiểm tra chuyên đề :

* Nội dung

- Kiểm tra soạn giảng, hồ sơ sổ sách chuyên môn, thực hiện qui chế chuyên môn, hoạt động ngoài giờ lên lớp, chủ nhiệm lớp

*Chỉ tiêu:

Kiểm tra toàn diện 13 giáo viên (có danh sách đính kèm)

Kiểm tra chuyên đề 30 giáo viên (có danh sách đính kèm)

* Biện pháp :       

Thực hiện kiểm tra từ 06 giáo viên/ tháng và kiểm tra lại trong năm với tỉ lệ xác suất 10%. Ban Giám hiệu phân trách nhiệm kiểm tra đến tổ chuyên môn, bộ phận, đoàn thể, giám thị cùng phối hợp thực hiện.

1.2. Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn :

* Nội dung:

         - Nắm được hoạt động chuyên môn của các tổ, nội dung và chất lượng kỳ họp, hình thức tổ chức chuyên đề, công tác thao giảng, tình hình thực tập sư phạm, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học yếu kém, dự thi đồ dùng dạy học, dự thi giáo viên giỏi và công tác bồi dưỡng thường xuyên…

         - Nắm được hiệu quả quản lý, chỉ đạo hoạt động của tổ trưởng đối với tổ chuyên môn.

* Chỉ tiêu :100% các tổ chuyên môn được kiểm tra.

* Biện pháp: Ban Giám hiệu phân công dự và rút kinh nghiệm với các tổ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ quản lý của tổ, dự họp cùng tổ để kiểm tra thực tế cũng như rút kinh nghiệm cho công tác quản lý chuyên môn của tổ trưởng.

2. Về kiểm tra hoạt động của lớp  :

* Nội dung:

Thực hiện nội qui, nề nếp học tập, sinh hoạt lớp, sinh hoạt ngoại khoá, văn nghệ, TDTT, lao động, trực ban, tham gia các phong trào, giữ gìn của công.

* Chỉ tiêu:

HK1: 9A1, 9A2, 9A3, 8A1, 8A2, 7A3, 6A1, 6A2, 6A5 ( 9 lớp)

HK2: 8A3, 8A4, 7A1, 7A2, 7A4, 7A5, 6A3, 6A4          ( 8 lớp)

* Biện pháp:Ban giám hiệu phối hợp cùng Đoàn thanh niên, giám thị, thanh tra nhân dân và Tổng phụ trách cùng thực hiện. Kiểm tra nội dung qua dự giờ thăm lớp, qua hồ sơ quản lý của giáo viên chủ nhiệm, ghi chép của giám thị, của TPT.

3. Kiểm tra các hoạt động phục vụ dạy – học :

3.1. Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dùng chung

*  Nội dung:

Kiểm tra phòng lớp, khẩu hiệu, nội qui, bố trí bàn ghế, số lượng bàn ghế giáo viên, số lượng bàn ghế học sinh, bàn ghế phục vụ thư viện, phòng bộ môn, các loại thiết bị phục vụ văn phòng.

* Chỉ tiêu:

Mỗi học kỳ kiểm tra một lần.

* Biện pháp:        

Ban giám hiệu, Công Đoàn, Thanh tra nhân dân, kế toán, cán bộ phụ trách thiết bị cùng phối hợp thực hiện 02 lần trong năm học (cuối học kỳ 1 và cuối năm học)

3.2. Kiểm tra công tác tài chính, tài sản:

* Nội dung

Kiểm tra hồ sơ sổ sách, chứng từ thu chi từng loại quĩ hiện có, thực hiện qui mô giờ, chế độ chính sách.

* Chỉ tiêu:

Tài chính: 1 lần/HK

Tài sản:     1 lần/năm

* Biện pháp:        

- Báo cáo và niêm yết công khai hàng tháng.

          - Ban giám hiệu, Công đoàn và ban thanh tra nhân dân phối hợp kiểm tra 2 lần/ năm

3.3.Kiểm tra hoạt động thư viện, thiết bị dạy học:

* Nội dung :

Kiểm tra kế hoạch hoạt động phòng bộ môn, thư viện, các loại sổ đăng ký các loại sách, thiết bị đồ dùng dạy học đã nhận về. Sổ sử dụng đồ dùng dạy học, sổ mượn sách, sổ đăng ký tiết thực hành, mượn đồ dùng minh họa tiết dạy, cách bảo quản, giữ gìn vệ sinh thiết bị, phòng bộ môn, thư viện.

* Chỉ tiêu:

Hồ sơ kiểm tra hàng tháng, thiết bị đồ dùng dạy học kiểm tra mỗi học kỳ

* Biện pháp:        

Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ và phân công các thành viên kiểm tra thiết bị, đồ dùng dạy học, thư viện.

3.4.Kiểm tra công tác hành chính, văn thư, hồ sơ sổ sách lưu trữ, quản lý và phát văn bằng, giấy chứng nhận hết cấp :

* Nội dung:

           Kiểm tra công tác hành chính, văn thư, hồ sơ sổ sách lưu trữ, quản lý và phát văn bằng, giấy chứng nhận hết cấp.

* Chỉ tiêu:

- Sổ công văn đến, công văn đi, học bạ: Kiểm tra học kì/lần.

- Sổ gọi tên ghi điểm kiểm tra hàng tháng.

- Sổ ghi đầu bài kiểm tra hàng tuần.

* Biện pháp :       

Ban giám hiệu kiểm tra sổ gọi tên ghi điểm, sổ ghi đầu bài, sổ ghi công văn đến, công văn gởi đi và tổ chức cho giáo viên kiểm tra học bạ chéo ở các khối lớp.

3.5. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động:“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

* Nội dung:

           - Xây dựng kế hoạch cụ thể cho các cuộc vân động.

           - Thực hiện qui chế chuyên môn, việc thực hiện kiểm tra, chấm bài kiểm tra; coi chấm thi, đánh giá xếp loại; ghi điểm, nhập điểm. Kiểm tra việc thực hiện nội qui cơ quan, của ngành…

* Chỉ tiêu :

           + 100%  CB-GV-CNV hưởng ứng tốt các cuộc vân động.

           + 100% giáo viên đứng lớp được kiểm tra.

* Biện pháp :

           Phối hợp Công đoàn, thanh tra nhân dân, chỉ đạo tổ chuyên môn cùng thực hiện. Công tác kiểm tra được lồng ghép thực hiện trong quá trình chỉ đạo họat động và kiểm tra định kì cuối học kỳ 1 và cuối năm.

3.6. Kiểm tra việc thực hiện phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”:

* Nội dung

       Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, hiệu quả của phong trào qua những nội dung: Đổi mới PPDH, xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp, tổ chức trò chơi dân gian, chăm sóc di tích, tổ chức các lễ kỷ niệm, sinh hoạt tập thể…

* Chỉ tiêu:

- Kiểm tra hàng ngày về trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn

- Kiểm tra hàng tháng, học kỳ các nội dung còn lại

* Biện pháp:       

- Ban TD – VS, TPT đội, giám thị, GV trực tuần kiểm tra trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- BGH, TPT đội, Chi đoàn kiểm tra các nội dung còn lại

3.7. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về “Dạy thêm học thêm”

* Nội dung:

Kiểm tra tất cả các giáo viên dạy thêm học thêm của trường (nếu có)

* Chỉ tiêu:

Không có hiện tượng giáo viên dạy thêm tại gia đình mà không có phép của lãnh đạo PGD và không có hiện tượng tiêu cực khi dạy thêm.

BGH kiểm tra tất cả các vấn đề có liên quan đến dạy thêm học thêm của giáo viên học kì/lần.

* Biện pháp :       

Tất cả giáo viên có nhu cầu đều phải làm đơn và thông qua lịch dạy để Ban giám hiệu biết để kiểm tra. Giao cho tổ trưởng chuyên môn quản lý và báo cáo BGH. BGH phối hợp thanh tra, tổ chuyên môn rà soát, kiểm tra thường xuyên.

3.8. Kiểm tra việc thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Luật phòng chống tham nhũng:

* Nội dung:

       Kiểm tra việc sử dụng các trang thiết bị, điện, nước các công trình phụ; chi phí hội nghị, lễ hội trong năm, mua sắm, các hoạt động phong trào.

* Chỉ tiêu:

        100% các khoản chi đúng mục đích và được công khai hàng tháng. Các khoản chi có chứng từ đầy đủ rõ ràng, đảm bảo tính minh bạch.

* Biện pháp :       

       - Ban giám hiệu cùng công đoàn, thanh tra nhân dân thực hiện 2 lần/ năm học.

       - Hiệu trưởng thực hiện duyệt chi đúng qui định tài chính cho mọi hoạt động.

3.9. Kiểm tra hoạt động của Ban Thể dục – Vệ sinh, Chi hội Chữ thập đỏ, Y tế:

* Nội dung:

- Đội xung kích, tủ thuốc, phòng chữ thập đỏ được trang bị các điều kiện thiết yếu đúng qui định.

- Hồ sơ chuyên môn, thu chi đầy đủ chứng từ.

- Hiệu quả hoạt động của Ban TDVS, chi hội CTĐ, Y tế.

- Đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh do ngành giáo dục và ngành y tế triển khai.

* Chỉ tiêu:

Đạt danh hiệu chi hội Tiên tiến xuất sắc, TDVS Tiên tiến

Kiểm tra 1 lần/HK

* Biện pháp :       

Ban giám hiệu duyệt hồ sơ và theo dõi hoạt động hàng tháng.

3.10. Kiểm tra hoạt động, thực hiện kế hoạch năm học của các tổ chức, đoàn thể:(Công đoàn, Đoàn TNCS.HCM, Đội TNTP.HCM ) :

* Nội dung:

          Hoạt động của các đoàn thể theo chỉ đạo ngành dọc và thực tế hoạt động tại đơn vị theo kế hoạch năm học và kế hoạch chuyên môn từng tổ chức, đoàn thể.

* Chỉ tiêu:

          Đạt Công Đoàn vững mạnh xuất sắc, CĐTN trong sạch vững mạnh, liên đội vững mạnh.

          Kiểm tra 1 lần/năm

* Biện pháp :       

          - Ban giám hiệu thường xuyên theo dõi, duyệt kế hoạch tháng và chỉ đạo kịp thời trong các phiên họp hội đồng.

- Chỉ đạo tốt đại hội hàng năm của tổ chức, đoàn thể.

- Thông qua báo cáo tháng, BGH có kế hoạch chỉ đạo kịp thời và sát với điều kiện thực tế của nhà trường.


Click chuột vào đây để tải toàn bộ văn bản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

global html

Tin giáo dục

Tin mới đăng

Liên kết

t
THCS Long Hòa
Trường THCS Long Tuyền
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Bình Thủy
Tiểu Học An Thới 1
THCS Bình Thủy
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Cần Thơ

Truyền hình Vĩnh Long 2

Hình ảnh hoạt động